مزایده کامیون کمپرسی بنز الکا 40/2624 مدل 1387 - آگهی 58043

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810467086500016
تاریخ صدور:1398/09/27
شعبه صادر کننده:شعبه سوم اجرای احکام مدنی مجتمع تندگویان شهرستان اهواز
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

بسمه تعالی
آگهی مزایده

در راستای اجرای پرونده اجرایی کلاسه ی 981232 شعبه ی سوم اجرای احکام حقوقی دادگستری اهواز موضوع محکومیت محکومٌ علیها شرکت کیسون به پرداخت مبلغ844/684/823 ریال در حق محکومٌ له آقای سهراب امیری و مبلغ 1/800/000ریال هزینه ی اجرایی در حق دولت،این دایره در نظر دارد اموال توقیفی از محکومٌ علیه را به شرح ذیل که توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 6/500/000/000 ریال ارزیابی شده از طریق مزایده به فروش بگذارد.با توجه به اینکه نظریه کارشناس به طرفین پرونده ابلاغ گردیده و در موعد مقرر قانونی هیچگونه اعتراضی در اینخصوص به اجرای احکام تقدیم نشده، لذا وقت مزایده برای روز دوشنبه مورخ 1398/10/23 ساعت 12 ظهر تعیین میگردد.علاقمندان به شرکت در مزایده میتوانند در تاریخ و ساعت مقرر فوق در محل شعبه ی سوم اجرای احکام حقوقی دادگستری اهواز واقع در خرمکوشک ابتدای نیوساید مجتمع قضایی شهید تندگویان حضور به هم رسانند.قیمت پایه مزایده از مبلغ کارشناسی شروع و برنده ی مزایده کسی است که بالاترین قیمت خرید را پیشنهاد نماید،در این صورت برنده ی مزایده می بایست ده درصد مبلغ پیشنهادی را فی المجلس به دایره ی اجرای احکام حقوقی تقدیم نماید.بدیهی است با توجه به عدم مشخص بودن مبلغ نهایی مزایده هر یک از شرکت کنندگان در مزایده می بایست حداقل ده درصد مبلغ کارشناسی را طی یک فقره چک تضمین شده ی بانکی به همراه داشته باشند تا در صورت برنده شدن چک مزبور را به صورت علی الحساب به اجرای احکام حقوقی تحویل نمایند.اشخاص متقاضی شرکت در مزایده، میتوانند در مدت 5 روز قبل از روزی که برای فروش تعیین شده اموال آگهی شده را واقع در پارکینگ شبانه روزی میثاق به نشانی اهواز بلوار پاسداران زرگان نرسیده به نیروگاه برق شهید مدحج ملاحظه نمایند.

اموال مورد نظر عبارتند از:

کامیون کمپرسی بنز الکا 40/2624 مدل 1387 ظرفیت 26 تن 6 سیلندر و دارای سه محور و ده چرخ می باشد.

وضعیت ظاهری کامیون:کامیون آماده به کار است.اطاق راننده از بعضی قسمتها آثار پوسیدگی مختصر دارد.کاپوت زدگی و آثار برخورد دارد.دو حلقه از لاستیکها ضعیف است.دارای بیمه ی شخص ثالث نزد بیمه ی ایران می باشد.

آلبوشوکه-مدیر شعبه ی سوم اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان اهواز

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی