مزایده قیر ضایعاتی - آگهی 58039

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده حضوری حراج 
شهرداری شوشتر در نظر داردمقداری قیر ضایعاتی را از طریق مزایده حضوری حراج بفروش برساند.
لذا از متقاضیان دعوت می گردد با مراجعه به سایت شهرداری شوشتر و یا مراجعه به امور قراردادهای شهرداری نسبت به کسب اطلاعات اقدام نمایند
هزینه آگهی بر عهده برنده مزایده است

عنوان مزایده فروش قیر ضایعاتی
بهای پایه هر کیلو قیر ضایعاتی 8.000 ریال 
مقدار تقریبی قیر 1000 کیلوگرم 
مبلغ تضمین شرکت در مزایده 4.000.000 ریال 
محل برگزاری مزایده حضوری  کارخانه آسفالت شهرداری شوشتر
تاریخ و ساعت برگزاری مزایده  98.10.15 ساعت 10 صبح 
برنامه زمان بندی مزایده تاریخ
تاریخ شروع شرکت در مزایده 98.9.27
تاریخ پایان شرکت در مزایده 98.10.14
تاریخ برگزاری مزایده حضوری حراج 98.10.15
اعلام نتیجه مزایده 98.10.15
آخرین مهلت واریز وجوه مزایده 98.10.18
ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی