مزایده آهن آلات اسقاطی - آگهی 58038

منقضی شده
شرح آگهی :

نام دستگاه مزایده گزار: بیمارستان رحیمی 
شماره مزایده: 1098090649000002 
شماره مرجع مزایده : 54 
نوع برگزاری: مزایده عمومی 
عنوان مزایده: مزایده فروش آهن آلات اسقاطی بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد 
تاریخ انتشار از تاریخ 98.9.26 ساعت 14 تا تاریخ 98.10.7 ساعت 19 
مهلت بازدید از تاریخ 98.9.26 تا تاریخ 98.10.6 روزانه از ساعت 8 تا ساعت 14:30 
توضیحات: شماره تلفن امین اموال بیمارستان 09166612952 
مهلت ارایه پیشنهاد از تاریخ 98.9.27 ساعت 8 تا تاریخ 98.10.7 ساعت 19 
زمان بازگشایی تاریخ 98.10.8 ساعت 10 
زمان اعلام برنده تاریخ 98.10.09 ساعت 10 
شماره تماس:06633336151

نمابر:06633336151
سامانه ستاد www.setadiran.ir 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی