مزایده یکدستگاه دیزل ژنراتور،یکدستگاه قالب فولادی،یکدستگاه غلطک ویبره ایی و.... - آگهی 58033

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810463414500071
تاریخ صدور:1398/09/27
شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان کرمان (تقسیط/نیابت)
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده مال منقول نوبت اول

دایره مزایده اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان در نظر دارد در خصوص پرونده کلاسه960744اجرای احکام شعبه تقسیط ونیابت 1-یکدستگاه دیزل ژنراتور6سیلندربنز کوپله شده با ژانراتوراستامفور دانگلیس به همراه دو دستگاه رکتفایرمدلSDEM E553 300Aکارکرده فاقدباطری به ظاهر سالم جملگی سوار شده روی شاسی متحرک چرخدار کشنده 2-یکدستگاه موتور دینام جوش سیار لینکن(LINCOLN)آمریکایی مدلSAE-400-2056به شماره سریال A-802285 و شماره موتور5189883 C.W.Cکار کرده به ظاهر سالم دارای شاسی کشنده چرخدار با لاستیک های معیوب3-یکدستگاه قالب فولادی تولید پله بتنی مدولار(Steel mold for production stair flight) ساخت کشور روسیه قابل استفاده با سیستم بخار و کیور ینگ کارکرده به طول تقریبی 6متر از رواج افتاده به ظاهر سالم 4-یکدستگاه میکسربتنی هندی به ظرفیت 3تن گیربگس دار  به شماره شاسی10/1-19630-6FSSبا دیگ وتغذیه کننده دمو نتاژ شده بدون موتور کشنده کارکرده5-یکدستگاه غلطک ویبره ایی هپکومدلSV-6به شماره موتور 62188و شماره سریالH-R-S-845-R کارکرده و به ظاهر سالم متعلق به با وضعیت  که توسط کارشناس رسمی دادگستری به ارزش2/660/000/000 ریال ازریابی شده است را از طریق مزایده بفروش برساند جلسه مزایده برای روزسه شنبه مورخ98/10/10 ساعت9 صبح با حضور نماینده دادسرا درمحل اتاق مزایده های اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان برگزار می گردد.لذا کسانیکه تمایل به شرکت در جلسه مزایده دارند می توانند  تا5روز قبل از تاریخ برگزاری مزایده از اموال مذکور واقع در کرمان جاده کوهپایه-دهکده ماندگار بازدید نمایند و در صورت تمایل به شرکت در مزایده بایستی ده درصد قیمت پیشنهادی خود را بصورت چک تضمینی در وجه اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان ویا واریز به حساب سپرده دادگستری و در پاکت درب  بسته تا قبل از برگزاری جلسه مزایده به اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان تحویل نمایندو برنده مزایده کسی خواهد بود که بالاترین قیمت را پیشنهاد داده باشدو در صورت انصراف برنده مزایده 10%مبلغ واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شد

دادورزبرگزار کننده مزایده های اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان-شیروانی

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی