مزایده دو دستگاه خودرو قابل شماره گذاری - آگهی 58031

منقضی شده
شرح آگهی :

نام دستگاه مزایده گزار: مرکز تحقیقات آموزش کشاورزی 
شماره مزایده: 1098092389000001
شماره مرجع مزایده: 98/1 
عنوان مزایده: فروش دو دستگاه خودرو قابل شماره گذاری 
تاریخ انتشار از تاریخ 98.9.27 ساعت 11 تا تاریخ 98.10.14 ساعت 15 
مهلت بازدید از تاریخ 98.9.27 تا تاریخ 98.10.4 روزانه از ساعت 8 تا ساعت 12 
مهلت ارایه پیشنهاد از تاریخ 98.10.4 ساعت 7 تا تاریخ 98.10.14 ساعت 15 
زمان بازگشایی تاریخ 98.10.15 ساعت 10 
زمان اعلام برنده تاریخ 98.10.15 ساعت 11 
شماره تماس:05437322111
نمابر:05437322082
سامانه ستاد www.setadiran.ir 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی