مزایده خودرو - آگهی 58025

منقضی شده
شرح آگهی :

نام دستگاه مزایده گزار:شرکت آب منطقه ای اصفهان 
کد مزایده گزار: 1205
شماره مزایده: 1098001205000007
شماره مزایده مرجع: تجدید شماره 2
عنوان مزایده: مزایده خودروها
تاریخ انتشار از 98.9.27 ساعت9:30 تا تاریخ 98.10.7 ساعت 10:10
مهلت بازدید از تاریخ 98.10.3 تا تاریخ 98.10.3 ساعت 8:30 تا 14
مهلت ارائه پیشنهاد: 98.9.27 ساعت 9:45 تا تاریخ 98.10.7 ساعت 10:10
تاریخ اعلام برنده: 98.10.11 ساعت 18
محل بازدید خیابان آبشار سوم انبار شرکت اب منطقه ای اصفهان
شماره تماس:03136615360
نمابر:03136615366
سایت ستاد WWW.SETADIRAN.IR

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی