مزایده یک دستگاه خودروی سواری دولتی پراید - آگهی 58021

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم
اداره کل ثبت احوال استان همدان به استناد کمیسیون ماده 2 به شماره 980035 مورخه 98.9.6 صادره توسط اداره کل امور اقتصادی و دارایی در نظر دارد تعداد یک دستگاه خودروی سواری دولتی پراید دوگانه سوز قابل شماره گذاری را از طریق مزایده عمومی به فروش رساند.
لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت بازدید و شرکت در مزایده عمومی به مدت 10 روز کاری از تاریخ 98.9.28 لغایت 98.10.9 از ساعت 8 صبح الی ساعت 13 به آدرس میدان بیمه ایران (منبع آب) اداره کل ثبت احوال استان همدان به کارشناس مربوطه آقای محمد حسین زورمند مراجعه و با هماهنگی از خودروی مربوطه مستقر در واحد نقلیه بازدید به عمل آورند مدارک مربوطه به شرایط مزایده را دریافت دارند.
متقاضیان محترم از طریق آدرس سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی http://setadiran.ir وارد سامانه و نسبت به ثبت نام، واریز وجه سپرده و اسکن تصاویر و مدارک و بارگذاری آن با استفاده از امضای الکترونیکی معتبر اقدام نمایند.

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی