مزایده 12 دستگاه خودروی دولتی فرسوده - آگهی 58020

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده 98003 نوبت دوم
شرکت نفت و گاز پارس در نظر دارد خودروهای فرسوده و از رده خارج شده به شرح جدول ذیل را جهت اسقاط از طریق مزایده واگذار نماید. لذا مراکز اسقاط مجاز می توانند ضمن ارائه تصویر پروانه بهره برداری معتبر و مورد تایید ستاد مدیریت حمل و  نقل و سوخت کشور، جهت شرکت در مزایده نسبت به خرید و دریافت اسناد و مدارک مزایده اقدام نمایند. 
شرایط شرکت در مزایده: 
1. ارائه کد اقتصادی و شناسه ملی مرکز اسقاط به همراه معرفی نامه نماینده با ارائه کد ملی
2. ارائه ضمانت نامه بانکی معادل 10% قیمت پیشنهادی یا پرداخت 10% قیمت پیشنهادی 
3. زمان دریافت اسناد مزایده حداکثر 15 روز پس از درج آگهی اول 
سایت ویزیت پس از درج آگهی و دریافت اسناد مزایده 
4. مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر 5 روز پس از سایت وزیریت می باشد 
5. کیفیت ت حویل برعهده برنده مزایده 
6. مزایده گر بابت شرکت در مزایده مبلغ 300.000 ریال جهت خرید اسناد مزایده به شماره حساب جاری 6865662110 جام بانک  ملت واریز و اصل فیش را تسلیم دبیرخانه کمیسیون مناقصات نمایند و رسید دریافت کنند 
7. پرداخت هرگونه عوارض گمرکی، شهرداری، مالیات بر ارزش افزوده و کارشناس راهور برعهده برنده مزایده می باشد 
محل دریافت اسناد مزایده تهران، خیابان د کتر فاطمی، نبش خیابان پروین اعتصامی، پلاک یک ، شرکت نفت و گاز پارس ، کمسیون مناقصات 5-83762604-021  آدرس سایت اینترنتی www.pogc.ir 

شرح تعداد/مقدار محل رویت/ تحویل
 فروش 12 دستگاه خودروی دولتی فرسوده جهت اسقاط 12 دستگاه /حدودا 22 تن انبار شرکت نفت و گاز پارس واقع در استان بوشهر- عسلویه
ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی