مزایده 2 دستگاه خودرو سواری - آگهی 58018

منقضی شده
شرح آگهی :

نام دستگاه مزایده گزار: سازمان امور مالیاتی کشور 
کد مزایده گزار: 3450ظ
شماره مزایده: 1098003450000001
عنوان مزایده: واگذاری 2 دستگاه خودرو سواری
مهلت بازدید از تاریخ 98.9.27 تا تاریخ 98.10.7 ساعت 8 تا 13/30
مهلت ارائه پیشنهاد: 98.9.28 ساعت 9 تا تاریخ 98.10.7 ساعت 13
تاریخ اعلام برنده: 98.10.10 ساعت 10
شماره تماس:05138021000
نمابر:05138021000
سایت ستاد WWW.SETADIRAN.IR

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی