مزایده قیف استیل اسپری و ضایعات اسکلت آهنی - آگهی 57999

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده 
نوبت سوم 
واحد اجرائیات شعبه نظرآباد در نظر دارد به استناد فصل هشتم آئین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی اموال مشروحه ذیل را در خصوص وصول مطالبات معوق کارگاهی شرکت تیران شیمی از طریق مزایده به فروش برساند
1- قیف استیل اسپری درایر از قرار هر گیلو استیل نگیر 110000 ریال و استیل بگیر 45000 ریال 
2- ضایعات اسکلت آهنی نگهدارنده قیف از قرار هر کیلو 29000 ریال 
مزایده راس ساعت 10 روز یکشنبه مورخ 98.11.6 در محل اجرائیات شعبه نظرآباد برگزار می گردد
متقاضیان بایستی با همراه داشتن چک بانکی تضمینی و یا پول نقد در مزایده شرکت نمایند 
ضمنا شرکت کننده ای که تا پایان وقت مزایده بالاترین قیمت را پیشنهاد کند و معادل آن پول نقد یا چک بانکی تضمین ارائه نماید برنده مزایده شناخته خواهد شد 
مزایده راس ساعت 13 روز یکشنبه 98.11.6 خاتمه می یابد
زمان و محل بازدید اموال ساعت 8 صبح روز مزایده در محل شرکت می باشد و کلیه هزینه های مربوطه به عهده برنده مزایده می باشد
سازمان تامین اجتماعی شهرستان نظرآباد 
اجرائیات شعبه نظرآباد

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی