مزایده کامیون کمپرسی ایسوزو،لودر هپکو،بیل بکو  - آگهی 57994

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی تجدید مزایده واگذاری ماشین آلات شهرداری خرمدشت به بخش خصوصی به صورت اجاره نوبت دوم  
شهرداری خرمدشت قصد واگذاری و بهره برداری از ماشین آلات، تامین رانندگان واجد صلاحیت و نگهداری ماشین آلات به شرح ذیل را به پیمانکار واجد شرایط را دارد 
لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد به واحد مالی شهرداری مراجعه نمایند 
الف: کامیون کمپرسی ایسوزو
ب- لودر هپکو
ج- بیل بکو 
1- شرکت کنندگان می بایست  دارای سابقه خوشنام و مرتبط در امر یاد شده باشد 
2. هزینه درج آگهی بعهده برنده مزایده خواهد بود و همچنین کلیه جزئیات مرایده در برگ جداگانه تهیه که در هنگام اخذ فرم شرکت در مزایده تحویل می گردد 
3- پیشنهاددهندگان می بایست 5 درصد مبلغ پیشنهاد سالانه خود را به حساب سپرده شهرداری به شماره 0105394709000 نزد بانک ملی واریز و فیش واریزی را ضمیمه پیشنهاد خود نمایند 
4- پیشنهادات باید در پاکت لاک و مهر شده در موعد مقرر به دبیرخانه شهرداری تحویل داده شود و به پیشنهادات مخدوش و ناخوانا ترتیب اثر داده نخواهد شد 
5. مدت اجرای قرارداد یک سال شمسی است 
6. کلیه کسورات قانونی اعم از بیمه، مالیات و ارزش افزوده و غیره با برنده مزایده می باشد 
7. هرگاه برندگان اول و دوم و سوم مزایده حاضر به انعقاد قر ارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد 
8- قبول پیشنهادات به مدت 10 روز کاری پس از تاریخ و نشر آگهی نوبت دوم در روزنامه می باشد 
9- علاوه بر اینکه سپرده شرکت در مزایده در پاکت الف گذاشته می شود نسخه دیگر آن به واحد مالی شهرداری ارایه گردد
 مجید زارع پور 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی