مزایده خودرو پژو پارس مدل 1383 - آگهی 57981

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای  
شماره 98/103 نوبت دوم 
فروش یک دستگاه اتومبیل دولتی قابل شماره گذاری
سازمان امور مالیاتی کشور در نظر دارد یک دستگاه خودرو قابل شماره گذاری خود را از طریق مزایده عمومی و براساس قوانین و مقررات مربوطه به فروش برساند. کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضا الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند.
1- میزان تضمین شرکت در فرآیند مزایده مبلغ 25.000.000 ریال (بیست و پنج میلیون ریال)  به صورت واریز نقدی یا ضمانت نامه معتبر بانکی دریافت خواهد شد.
2- مهلت دریافت اوراق شرایط مزایده ظرف مدت 19 روز از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول از طریق مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی اینترنتی www.setadiran.ir می باشد.
3- مزایده گران  می بایست پاکت های پیشنهادی خود را به دو صورت فیزیکی به نشانی: تهران ، میدان امام خمینی ، خیابان داور ، سازمان امور مالیاتی کشور ، طبقه اول ، اتاق 147، اداره قراردادها حداکثر تا ساعت 16 و همچنین به صورت الکترونیکی از طریق سامانه مزایدات الکترونیکی دولت حداکثر تا ساعت 16 روز شنبه مورخ 98.10.14 ارسال نمایند
4- زمان گشایش پاکت های مزایده گران ازساعت 11 روز یکشنبه مورخ 98.10.15 در محل سالن جلسات واقع در طبقه دوم سازمان به آدرس مذکور:
1- پژو پارس مدل 1383 رنگ بژ متالیک شماره موتور 12683000499
سازمان امور مالیاتی کشور

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی