مزایده ماشین آلات  - آگهی 56197

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده فروش ماشین آلات 
شهرداری لامرد در نظر دارد تعدادی از ماشین آلات خود را بر اساس مجوز شماره 3/20/13441 مورخ 98.6.11 ردیف 14 صورتجلسه شماره 57 مورخ 98.6.7 شورای اسلامی شهر لامرد را به صورت مزایده به فروش برساند
لذا متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مزایده به سامانه شهرداری لامرد مراجعه نمایند
هزینه کلیه اسناد و مدارک بعهده خریداری می باشد
مدت زمان شرکت در مزایده از زمان درج آگهی به مدت 10 روز می باشد
مبلغ سپرده شرکت در مزایده 5% قیمت پایه می باشد
دیگر اسناد به پیوست اسناد می باشد
زمان بازگشایی اسناد شنبه 98.9.30 ساعت 10
نوبت اول 98.9.11 
نوبت دوم 98.9.18

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی