مزایده قرقره فلزی خالی - آگهی 56146

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده شماره 98/4
نوبت دوم 
مزایده گزار: شرکت سهامی برق منطقه ای سیستان و بلوچستان
موضوع مزایده : فروش حدود 129 تن قرقره فلزی خالی موجود در پست 400 کیلوولت سفید آبه و ادیمی 
مبلغ پایه کارشناسی: 2.580.000.000 (دو میلیارد و پانصد و هشتاد میلیون ریال) 
مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: مبلغ 129.000.000 ریال می باشد که می بایست به ترتیب مندرج در اسناد مزایده تهیه و تسلیم گردد (ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار می بایست دارای سه ماه اعتبار و همچنین قابلیت تمدید به مدت سه ماه دیگر باشد)
تاریخ دریافت اسناد مزایده : از یکشنبه مورخ 98.9.10 لغایت 15:30 روز شنبه مورخ 98.9.16
نحوه دریافت اسناد مزایده: مراجعه به صفحه اعلان عمومی سامانه تدارکات ا لکترونیکی دولت به آدرس setadiran.ir 
تاریخ تحویل پاکات ارزیابی کیفی: حداکثر تا ساعت 3 بعدازظهر روز چهارشنبه مورخ 98.10.4
نحوه تحویل پاکات ارزیابی کیفی: بارگذاری پاکات به صورت الکترونیکی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
ضمنا اعلام دریافت اسناد توسط مزایده گر به صورت کتبی ازطریق نمابر شماره 05433445764 الزامیست 
تاریخ بازدید از کالای موضوع مزایده: ساعت 7 صبح تا 13 روزهای اداری از شنبه مورخ 98.9.16 لغایت یکشنبه مورخ 98.10.1 
محل بازدید از کالای موضوع مزایده: سفیدآبه پست 400 کیلو ولت سفید آبه و زابل پست 400 کیلوولت ادیمی 
ضمنا داشتن رسید سامانه ای خرید اسنا مزایده به همراه معرفی نامه (برای شخص حقوقی) یا کارت شناسایی (برای شخص حقیقی) الزامیست
تاریخ تحویل پاکات مزایده: حداکثر تا ساعت 3 بعدازظهر روز یکشنبه مورخ 98.10.1 
تاریخ و محل بازگشایی پاکات مزایده: راس ساعت 11 صبح روز دوشنبه مورخ 98.10.2 امور تدارکات و قراردادهای شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان
نحوه تحویل پاکات مزایده: پاکات مزایده که توسط مزایده گر تهیه می شود می بایست به دو شکل تحویل شود:
1- بارگذاری پاکات الف و ج به صورت الکترونیکی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مطابق با شرایط مندرج در اسناد 
2- تحویل فیزیکی پاکات الف وب مطابق با زمانبندی و شرایط مندرج در اسناد به آدرس زاهدان، حدفاصل دانشگاه 37 و 39 دبیرخانه شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان تلفن 05431137056
تحویل پاکات به هر دو روش و به شرح مندرج در بالا الزامیست 
مدت تحویل کالا: 30 روز پس از ابلاغ کتبی مزایده گزار 
تاریخ ان تشار نوبت دوم: 98.09.14 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی