مزایده خودروی وانت نیسان پیکاپ دو کابین - آگهی 56145

منقضی شده
شرح آگهی :

نام دستگاه مزایده گزار: اداره کل میراث فرهنگی 
شماره مزایده: 1098003289000001
نوع برگزاری مزایده: مزایده عمومی 
شماره مزایده مرجع: 125/98/120/3695
عنوان مزایده: مزایده خودروی وانت نیسان پیکاپ دو کابین
مهلت بازدید از تاریخ  98.9.12 تا تاریخ 98.9.23 ساعت 8 تا 13 
توضیحات محل بازدید در واحد نقلیه اداره کل میراث فرهنگی استان چهارمحال و بختیاری 

مهلت ارایه پیشنهاد از تاریخ 98.9.24 ساعت 8 تا تاریخ 98.10.4  ساعت 12 
زمان بازگشایی تاریخ  98.10.5 ساعت12 
زمان اعلام برنده تاریخ  98.10.6 ساعت 10
مهلت زمانی واریز مبلغ پیشنهادی بدون جریمه 4 روز پس از اعلام برنده
مهلت زمانی پذیرش برنده بودن 4 روز پس از اعلام به برنده
آخرین مهلت زمانی واریز مبلغ پیشنهادی 4 روز پس از اعلام به برنده
جریمه دیرکرد واریز مبلغ پیشنهادی 0% از مبلغ پیشنهادی به ازاء هر روز دیرکرد
مهلت زمانی دریافت کالاها از انبار بدون جریمه 3 روز پس از اعلام مجوز خروج کالا
آخرین مهلت زمانی دریافت کالاها از  انبار 5 روز پس از اعلام مجوز خروج کالا
جریمه دیرکرد دریافت کالاها از انبار 0% از مبلغ پیشنهادی به ازای هر روز دیرکرد
مدت زمان اعتبار حواله خروج 3 روز پس از صدور حواله خروج کالا از انبار توسط مدیر فروش
شماره تماس:03833342912
نمابر:03833342911
سامانه ستاد www.setadiran.ir 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی