مزایده خودروهای سبک - آگهی 56143

منقضی شده
شرح آگهی :

نام دستگاه مزایده گزار: سازمان جهاد کشاورزی جنوب 
شماره مزایده: 1098004317000001
نوع برگزاری مزایده: مزایده عمومی 
شماره مزایده مرجع: ص98/2
عنوان مزایده: مزایده فروش خودروهای سبک دولتی مازاد 
مهلت بازدید از تاریخ  98.9.11 تا تاریخ 98.9.28 ساعت 8 تا 16 

مهلت ارایه پیشنهاد از تاریخ 98.9.11 ساعت 9 تا تاریخ 98.9.28  ساعت 19 
زمان بازگشایی تاریخ  98.9.11 ساعت9
زمان اعلام برنده تاریخ  98.10.01 ساعت 10
مهلت زمانی واریز مبلغ پیشنهادی بدون جریمه 4 روز پس از اعلام برنده
مهلت زمانی پذیرش برنده بودن 4 روز پس از اعلام به برنده
آخرین مهلت زمانی واریز مبلغ پیشنهادی 4 روز پس از اعلام به برنده
جریمه دیرکرد واریز مبلغ پیشنهادی 0% از مبلغ پیشنهادی به ازاء هر روز دیرکرد
مهلت زمانی دریافت کالاها از انبار بدون جریمه 3 روز پس از اعلام مجوز خروج کالا
آخرین مهلت زمانی دریافت کالاها از  انبار 7 روز پس از اعلام مجوز خروج کالا
جریمه دیرکرد دریافت کالاها از انبار 0% از مبلغ پیشنهادی به ازای هر روز دیرکرد
مدت زمان اعتبار حواله خروج 3 روز پس از صدور حواله خروج کالا از انبار توسط مدیر فروش
شماره تماس:03443261321
نمابر:03443261319
سامانه ستاد www.setadiran.ir 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی