مزایده 74 قلم لوازم مستعمل اداری و غیر اداری - آگهی 56142

منقضی شده
شرح آگهی :

نام دستگاه مزایده گزار: شرکت برق منطقه ای  
شماره مزایده: 1098001503000003
نوع برگزاری مزایده: مزایده عمومی 
شماره مزایده مرجع: 98/3
عنوان مزایده: فروش 74 قلم لوازم مستعمل اداری و غیر اداری موجود در انبار مستعمل شرکت سهامی برق منطقه ای سیستان و بلوچستان 
مهلت بازدید از تاریخ  98.9.16 تا تاریخ 98.10.01 ساعت 7:30 تا 13 

مهلت ارایه پیشنهاد از تاریخ 98.9.16 ساعت 7:30 تا تاریخ 98.10.01  ساعت 15 
زمان بازگشایی تاریخ  98.10.02 ساعت10
زمان اعلام برنده تاریخ  98.10.03 ساعت 10
مهلت زمانی واریز مبلغ پیشنهادی بدون جریمه 7 روز پس از اعلام برنده
مهلت زمانی پذیرش برنده بودن 7 روز پس از اعلام به برنده
آخرین مهلت زمانی واریز مبلغ پیشنهادی 7 روز پس از اعلام به برنده
جریمه دیرکرد واریز مبلغ پیشنهادی 0% از مبلغ پیشنهادی به ازاء هر روز دیرکرد
مهلت زمانی دریافت کالاها از انبار بدون جریمه 30 روز پس از اعلام مجوز خروج کالا
آخرین مهلت زمانی دریافت کالاها از  انبار 30روز پس از اعلام مجوز خروج کالا
جریمه دیرکرد دریافت کالاها از انبار 0% از مبلغ پیشنهادی به ازای هر روز دیرکرد
مدت زمان اعتبار حواله خروج 3 روز پس از صدور حواله خروج کالا از انبار توسط مدیر فروش
شماره تماس:05431137000
نمابر:05433442869
سامانه ستاد www.setadiran.ir 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی