مزایده یک واحد شرکت فرآورده های لبنی - آگهی 55778

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده اموال منقول / غیر منقول 
موضوع مزایده: یک واحد شرکت فرآورده های لبنی در میاندوآب با زمین و ساختمان و ماشین آلات مرتبط
به ارزش 21692800000 ریال (بیست و یک میلیارد و ششصد و نود و دو میلیون و هشتصد هزار ریال)
تاریخ مزایده: روز چهارشنبه مورخ 98.09.20 ساعت 11 صبح 
مدیر تصفیه شرکت توحید سالم - داود ایرانی

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی