مزایده چوبهای حاصل از هرس و قطع و پا جوش درختان - آگهی 53944

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی حراج 
شرکت آب و فاضلاب کاشان در نظر دارد نسبت به فروش چوبهای حاصل از هرس و قطع و پا جوش درختان موجود در تصفیه خانه فاضلاب شهر کاشان به همراه تنظیف محیط، بارگیری و حمل آن از طریق حراج اقدام نماید 
- سپرده شرکت در حراج: مبلغ 52.500.000 ریال بصورت ارائه ضمانتنامه بانکی یا فیش واریز نقدی 
- مهلت دریافت اسناد: از روز شنبه مورخ 98.8.18 لغایت ساعت 14 بعدازظهر روز سه شنبه مورخ 98.8.21 
- آخرین مهلت تحویل اسناد: ساعت 14 شنبه مورخ 98.9.2 تلفن تماس: 55572125 - 031 
- تاریخ و محل برگزاری حراج: ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 98.9.3 - سالن کنفرانس شرکت 
- متقاضیان می توانند برای شرکت در هر حراج پس از واریز مبلغ 100.000 ریال به شماره حساب 1477916605 بانک ملت به نام شرکت آب و فاضلاب کاشان برای دریافت اسناد به آدرس کاشان، میدان جهاد، ابتدای بلوار شهید باهنر، شرکت و فاضلاب کاشان، امور بازرگانی مراجعه نمایند
سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد حراج مندرج است
وب سایت شرکت www.abfakashan.ir

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی