مزایده دو دستگاه ترینچر - آگهی 53940

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810462736800103
تاریخ صدور:1398/08/16
شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان شاهرود
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده وفروش اموال منقول-نوبت دوم          

اجرای احکام مدنی دادگستری شاهرود در نظر دارد در پرونده کلاسه 980325 اجرایی  له  صندوق غیردولتی پژوهش وفناوری استان سمنان با وکالت ثمر غلامی به طرفیت  شرکت صنعتی تلاشگران سپهر شاهرود با توجه به عدم تادیه مبلغ محکوم به ، به میزان 2/341/929/277ریال  وهمچنین مبلغ 86/834/703 ریال هزینه نیم  عشر در حق دولت  اموال ذیل را از طریق مزایده حضوری به فروش برساند کارشناس مربوطه مشخصات وقیمت آن را به شرح ذیل اعلام نموده است.

  دستگاه های مورد مزایده  ترنچر(ماشین حفاری ولوله یا کابل گذاری همزمان)بوده که گواهی ثبت اختراع داشته  وتادییه سازمان بین المللی wipo را دارا میباشد  مشخصات فنی دستگاه های مشاهده شده به شرح ذیل میباشد

1-یکدستگاه ترینچر سبز رنگ چرخ زنجیری  با موتور 6 سیلندر  از نوع کاترپیلار مدل d 6 دارای 7 پمپ هیدرولیک -دکل حفاری 48 مته (برخی از تیغه ها احتیاج به مرمت  وتعویض دارد )سیستم  حرکت  هیدرو استاتیک،عرض 3 متر و وزن  حدودا 37 تن- مستعمل وسالم

  به ارزش  1/400/000/000 ریال میباشد.

2- یک دستگاه ترینچر زرد رنگ مدل hp330 l  چرخ زنجیری با موتور 6 سیلندر از نوع کاترپیلار  مدل d8 قدرت حدود 330 اسب بخاار دارای 7 پمپ هیدرولیک ،دکل حفاری  با تیغه های مربوطه -سیستم حرکت هیدرواستاتیک عرض 2.6 متر و وزن حدود 24 تن مستعمل وسالم به قیمت 2/700/000/000 ریال میباشد

لذا طالبین میتوانند 5 روز قبل از برگزاری مزایده جهت ملاحظه اموال به این اجرا مراجعه نمایند مزایده از مبلغ کارشناسی آغاز شده وحضوری می باشد هر کس بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده محسوب خواهد شد شرط شرکت در مزایده ارائه چک تضمینی رمز دار  در وجه اجرای احکام مدنی دادگستری به میزان 10 درصد قیمت کارشناسی میباشد  شخص برنده الباقی ثمن را حداکثر ظرف ده روز پس از برگزاری مزایده پرداخت نماید و پس از پرداخت کل مبلغ و جری تشریفات قانونی نسبت به نقل و انتقال اموال مربوطه اقدام خواهد شد هرگونه هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار می باشد چنانچه برنده مزایده در موعد مقرر الباقی ثمن مزایده را نپردازد سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد

مکان مزایده : دفتر اجرا احکام مدنی دادگستری شاهرود-زمان مزایده روز  پنجشنبه  مورخ98/08/30 ساعت10الی 10.30

دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شاهرود- صفارشاهرودی 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی