مزایده یکدستگاه خودروی سواری پراید جی تی ایکس آی مدل 1385 - آگهی 53937

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810464561700061
تاریخ صدور:1398/08/16
شعبه صادر کننده:شعبه دوم اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف تبریز
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

  آگهی مزایده اموال منقول (نوبت اول) 

  با سلام

  در خصوص پرونده اجرایی کلاسه 971231 له داود شاهدلیقوان با وکالت ناصر اسلامی و علی پیرقدیم علیه مهدی خوش مرام لیقوانی به    خواسته مطالبه مبلغ 365/216/485 ریال از بابت خواسته و مبلغ 10/000/000 ریال از بابت نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت؛ بعلت عدم پرداخت دین از ناحیه محکوم علیه و توقیف اموال پس از ارزیابی و طی مراحل قانونی در تاریخ 98/08/28 روز سه شنبه از ساعت 12 الی 13 ظهر از طریق مزایده در واحد 2 اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف تبریز واقع در چهارراه لاله مجتمع قضائی شهید قدوسی  بفروش خواهد رسید. مزایده از مبلغ ارزیابی شده کارشناسی شروع و به کسی که  بالاترین مبلغ را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد و ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس اخذ و به مابقی حداکثر یک ماه فرصت داده می شود برنده مزایده به هرعنوان انصراف نماید ده درصد مبلغ پیشنهادی بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد طالبین می توانند پنج روز قبل از مزایده از اموال بشرح ذیل با هماهنگی این واحد بازدید نمایند .                                     

اموال مورد مزایده بشرح:   

1ـیک دستگاه خودروی سواری پراید جی تی ایکس آی نقره ای مدل 1385 به شماره انتظامی 99- 553 ل 39 بازدید خودرو در حالت موتور خاموش بوده و درب موتور و گلگیر جلو راست با بتونه زیاد رنگ شدگی دارد اکثر قطعات دور بدنه رنگ شدگی و دارای آسیب زیاد و سوختگی رنگ دارد و در کل وضعیت قطعات بدنه نسبت به مدل در حد پائین میباشد باقیمانده آج تایرهای جلو 80 درصد و عقب 60 درصد و فاقد زاپاس میباشد اطلاعات بیمه ای در دسترس نیست ، قیمت پایه کارشناسی 140/000/000 ریال میباشد.   شعبه 2 اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف تبریز             

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی