مزایده دودستگاه تزریق چسب پلی سولفاید و یک دستگاه پرس - آگهی 53935

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810463751500061
تاریخ صدور:1398/08/16

شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان برخوار

موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:
((آگهی مزایده و فروش اموال منقول))

شعبه اجرای احکام مدنی دادگاه شهرستان برخوار با توجه به نیابت واصله از شعبه شانزده اجرای احکام مدنی دادگاه اصفهان مبنی بر محکومیت تضامنی آقایان عبداله عبداله نجاری چادگانی و حامد نجاری چادگانی هر دو فرزند نیازعلی و نیاز علی نجاری چادگانی فرزند مسیب و مهدی شجرات فرزند جاسم و فیصل مراقی فرزند عزیز در حق آقای فریبرز حسینیه فراهانی و با توجه به معرفی مال توسط شخص ثالث آقای سید ابراهیم سیدی قوژدی در خصوص پرونده کلاسه 980422 اجرای احکام در نظر دارد جلسه مزایده ای در تاریخ 98/9/3 ساعت 9 صبح در محل دادگستری شهرستان برخوار دفتر اجرای احکام مدنی جهت فروش 1) یک دستگاه تزریق چسب پلی سولفاید(2جزئی) با کاربری پر کردن چسب و آب بندی دورتادور شیشه های دو جداره برند سانی ساخت کشور چین به سال 2012 به ارزش قیمت پایه کارشناسی 450/000/000 ریال * 2) یکدستگاه تزریق چسب گرم (هات ملت) با کاربری پر کردن چسب و آب بندی دورتادور شیشه های دو جداره مناسب مناطق سردسیر ساخت کشور ترکیه سال 2014 با ظرفیت هاپر و قیف حدوا 50 کیلو به ارزش قیمت پایه کارشناسی 150/000/000 ریال * 3) یک دستگاه پرس صفحه ای شیشه های دو جداره ساخت کشور چین مارک سانی مدل 2016 فول اتوماتیک با عملکرد پنوماتیک به ارزش قیمت پایه کارشناسی 600/000/000 ریال . طالبین خرید میتوانند پنج روز قبل از مزایده با مراجعه و هماهنگی به دفتر اجرای احکام از اموال فوق الذکر بازدید نمایند. مزایده از مبلغ ارزیابی شده توسط کارشناس رسمی دادگستری شروع و برنده کسی است که حداقل ده درصد مبلغ ارزیابی شده را در زمان مزایده به حساب سپرده دادگاه برخوار نزد بانک ملی به شماره حساب2171290226001 واریز کرده باشد و بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید. ضمنا تسلیم مال پس از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت و هزینه های اجرایی بر عهده محکوم علیه می باشد.

دادورز اجرای احکام مدنی دادگاه شهرستان برخوار

داریوش معمار

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی