مزایده خودرو پیکان وانت مدل 1380 - آگهی 53929

منقضی شده
شرح آگهی :

نام دستگاه مزایده گزار: اداره کل کمیته امداد امام خمینی 
شماره مزایده: 1098005362000002
نوع برگزاری مزایده : مزایده عمومی 
شماره مزایده مرجع : 98/08/14 
عنوان مزایده: مزایده فروش خودروهای اداره کل کمیته امداد استان البرز 
مهلت بازدید از تاریخ 98.8.16 تا تاریخ 98.8.30 روزانه از ساعت 8:30 تا ساعت 16
مهلت ارائه پیشنهاد از تاریخ 98.8.16 ساعت 8:30 تا تاریخ 98.8.30 ساعت 16
زمان بازگشایی تاریخ   98.9.2 ساعت 9
زمان اعلام برنده تاریخ  98.9.2 ساعت 9:30
مهلت زمانی واریز مبلغ پیشنهادی بدون جریمه 4 روز پس از اعلام برنده
مهلت زمانی پذیرش برنده بودن 4 روز پس از اعلام به برنده
آخرین مهلت زمانی واریز مبلغ پیشنهادی 4 روز پس از اعلام به برنده
جریمه دیرکرد واریز مبلغ پیشنهادی 0% از مبلغ پیشنهادی به ازاء هر روز دیرکرد
مهلت زمانی دریافت کالاها از انبار بدون جریمه 3 روز پس از اعلام مجوز خروج کالا
آخرین مهلت زمانی دریافت کالاها از  انبار 3 روز پس از اعلام مجوز خروج کالا
جریمه دیرکرد دریافت کالاها از انبار 0% از مبلغ پیشنهادی به ازای هر روز دیرکرد
مدت زمان اعتبار حواله خروج 3 روز پس از صدور حواله خروج کالا از انبار توسط مدیر فروش
شماره تماس:02632811475
نمابر:02632811475
سامانه ستاد www.setadiran.ir 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی