مزایده وانت مزدا تک کابین - آگهی 53770

منقضی شده
شرح آگهی :

فراخوان تجدید مزایده عمومی آگهی شرکت در مزایده 
شرکت سهامی آب منطقه ای اصفهان در نظر دارد تعدادی از خودروهای مازاد خود را طبق جدول زیر از طریق مزایده عمومی به فروش رساند. لذا خواهشمند است از تاریخ درج آگهی نوبت دوم به مدت 7 روز نسبت به دریافت اسناد مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت قسمت مزایدات به آدرس www.setadiran.ir اقدام نماید. شایان ذکر است دریافت اسناد مناقصه صرفا از طریق سامانه ستاد انجام می پذیرد 
شماره مزایده در سامانه: 109800120500006

ردیف  نوع تعداد
1 وانت مزدا تک کابین 2

ادرس : اصفهان روبروی پل خواجو ابتدای بلوار آئینه خانه شرکت آب منطقه ای اصفهان امور تدارکات و خدمات پشتیبانی تلفن تماس 5-36615360-031 داخلی 2173 دورنگار 36611128-031
آدرس سایت www.esrw.ir 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی