مزایده کامپیوتر، مانیتور و کیس و کیبورد - آگهی 52759

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810467842200040
تاریخ صدور:1398/08/04
شعبه صادر کننده:شعبه دوم اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی عدالت تهران
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

به موجب اجرائیه اصداری از شعبه 101دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران در پرونده کلاسه 981441 له خانم فاطمه صابرصامت علیه شرکت نخبگان اندیشه و دانش علامه با مدیریت و امضاء غلامرضا امیری،محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 758/948/022ریال به عنوان محکوم به در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی به مبلغ37/947/401ریال در حق صندوق دولت، به همین منظور اموال متعلق به محکوم علیه توقیف و به منظور تودیع محکوم به برای فروش از طریق مزایده مورد کارشناسی قرار گرفت. محل نگهداری اموال به نشانی تهران، خیابان ولنجک، خیابان دهم، دبیرستان نخبگان اندیشه، پلاک 5 می باشد. ردیف 1-شرح: کامپیوتر، مانیتور و کیس و کیبرد، تعداد: 5، واحد: ست، ارزش واحد (ریال): 5/000/000، ارزش کل (ریال): 25/000/000. ردیف 2-شرح: پرینتراچ یی 1320، تعداد: 1، واحد: دستگاه، ارزش واحد (ریال): 2/000/000، ارزش کل (ریال): 2/000/000. ردیف 3-شرح: پرینتراچ یی 4350، تعداد: 1، واحد: دستگاه، ارزش واحد (ریال): 3/000/000، ارزش کل (ریال): 3/000/000. ردیف 4-شرح: کپی کنن 8500-1664، تعداد: 1، واحد: دستگاه، ارزش واحد (ریال): 150/000/000، ارزش کل (ریال): 150/000/000. جمع کل: 180/000/000. با امعان نظر نسبت به مشخصات فنی و استهلاک کاری و سایر جهات ممکن التاثر در قضیه قیمت پایه مزایده اقلام در این زمان به مبلغ یکصد و هشتاد میلیون ریال برآورد و اعلام می گردد و مقرر است مورخ1398/08/25ساعت09:00 الی 10:00 از طریق مزایده حضوری در اتاق مزایده اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی عدالت به نشانی: تهران،تجریش، خیابان فناخسرو به شخصی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد دهد فروخته و خریدار باید 10 درصد مبلغ پیشنهادی خود را نقداً و فی المجلس به صندوق دادگستری تودیع و الباقی را ظرف یک ماه تودیع کند در غیر اینصورت 10 درصد واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شد.

دادورز اجرای احکام شعبه دوممجتمع قضایی عدالت تهران

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی