مزایده 24 دستگاه مینی بوس دیزلی - آگهی 52734

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی 
واگذاری مینی بوس و بهره برداری از خطوط به بخش غیر دولتی
شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه به استناد مجوز صادره در نظر دارد 24 دستگاه مینی بوس دیزلی از نوع آرتا را جهت فعالیت و بهره برداری در خطوط حمل و نقل همگانی شهر و حومه مشخص شده توسط شکرت اتوبوسرانی تبریز و حومه به شرکت هایی که نوع فعالیت آنها حمل و نقل مسافر درون شهری می باشد واگذار نماید.
 لذا کلیه شرکت های واجد شرایط می توانند جهت اخذ اسناد مزایده و شرایط عمومی از تاریخ نشر آگهی لغایت پایان وقت اداری ساعت 14:30 روز یکشنبه مورخ 98.08.19 از واحد بخش خصوصی شرکت واحد واقع در میدان پنجم مرداد اداره مرکزی شرکت واحد مراجعه و یا با شماره تلفن 3266391 تماس حاصل نمایند.
الف - محل تحویل اسناد: تبریز - بلوار پنجم مرداد - ساختمان اداری شرکت - واحد اتوبوسرانی بخش خصوصی
ب - میزان سپرده یا ضمانت نامه بانکی: واریز مبلغ 26.536.000ریال به ازای هر دستگاه مینی بوس به شماره حساب 1006135007 نزد بانک شهر شعبه آزادی به نام شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه با ضمانت نامه بانکی به مبلغ مذکور با اعتبار سه ماهه به نام شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
ج- مهلت ارائه اسناد: از تاریخ نشر آگهی لغایت آخر وقت اداری 14.30 روز یکشنبه مورخ 98.08.19
د- زمان و مکان برگزاری مناقصه: مورخه 98.08.19 ساعت 14.30
بدیهی است شرکت در فرخوان مزایده به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مزایده بوده و
شرکت واحد با تصویب هیات مدیره در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است و هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود در ضمن مشروح شرایط عمومی فراخوان مزایده در اسناد مزایده موجود می باشد .
شرکت کنندگان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به سایت اینترنتی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه به آدرس bus.tabriz.ir مراجعه نمایند

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی