مزایده داغی ناشی از تصادفات - آگهی 52607

منقضی شده
شرح آگهی :

کد مزایده گزار 1357
نام دستگاه مزایده گزار: بیمه ایران مجتمع دکتر فاطمی
شماره مزایده 1098001357000005
نوع برگزاری مزایده: مزایده عمومی
شماره مزایده مرجع: 109800135700000
عنوان مزایده : داغی ناشی از تصادفات شعبه دکتر فاطمی
تاریخ انتشار از تاریخ 98.08.1 ساعت 16 تا تاریخ 98.08.11 ساعت 17.00
مهلت بازدید از تاریخ 98.8.1 تا تاریخ 98.08.11 روزانه از ساعت 8.00 تا ساعت 16
توضیحات: داغی ناشی از تصادفات شعبه دکتر فاطمی
مهلت ارائه پیشنهاد از تاریخ 98.08.1 ساعت 16.10 تا تاریخ 98.08.11 ساعت 17.00
زمان بازگشایی تاریخ 98.8.12 ساعت 11
زمان اعلام برنده: تاریخ 98.08.12 ساعت 13.30
مهلت زمانی واریز مبلغ پیشنهادی بدون جریمه 4 روز پس از اعلام به برنده
مهلت زمانی پذیرش برنده بودن 4 روز پس از اعلام به برنده
آخرین مهلت زمانی واریز مبلغ پیشنهادی 4 روز پس از اعلام به برنده
جریمه دیرکرد واریز مبلغ پیشنهادی 10 % از مبلغ پیشنهادی به ازاء هر روزدیرکرد
مهلت زمانی دریافت کالاها از انبار بدون جریمه 3 روز پس از اعلام مجوز خروج کالا
آخرین مهلت زمانی دریافت کالاها از انبار 10 روز پس از اعلام مجوز خروج کالا
جریمه دیرکرد دریافت کالاها از انبار 10 % از مبلغ پیشنهادی به ازای هر روز دیرکرد
مدت زمان اعتبار حواله خروج 3 روز از صدور حواله خروج کالا از انبار توسط مامور 
شماره تماس:02186712903
نمابر:02188950490
ستاد ایران www.setadiran.ir

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی