مزایده یکدستگاه پخت پنیر پیتزا - آگهی 52601

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810463728300025
تاریخ صدور:1398/09/06
شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان نائین
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

بسمه تعالی

 اگهی مزایده نوبت دوم

  شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان نایین در نظر دارد اموال توقیفی مشروحه ذیل متعلق به محکوم علیه صنایع شیر پاستوریزه سحر نایین به شماره ثبت 238  را در پرونده 940014 ح اجرایی جهت وصول مابقی مطالبات محکوم له ایرج ستاری نائینی فرزند حسن  ، از طریق مزایده و با قیمت پایه کارشناسی تعیین شده به فروش برساند لذا متقاضیان خرید می توانند در روز یک شنبه مورخه 1398/10/08 ساعت 10 صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی نایین حاضر و در جلسه مزایده شرکت نمایند برنده مزایده کسی است که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نماید متقاضیان خرید بایستی 10 درصد مبلغ کارشناسی را قبل از جلسه مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز و با در دست داشتن فیش مذکور در جلسه شرکت نمایند برنده مزایده نیز بایستی مابقی وجه پیشنهادی را قبل از یکماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز نماید حضور متقاضیان خرید در جلسه الزامی بوده و طالبین می توانند پنج روز قبل از مزایده از اموال توقیفی و با هماهنگی امین اموال آقایان علیرضا دهقانی با شماره تلفن 09331160230  و امراله طالبی خارزن با شماره تلفن 09131231792  واقع در نایین شرکت صنایع شیر سحر نایین کیلومتر 10 جاده نایین به اصفهان  بازدید نمایند ( شماره حساب سپرده دادگستری 2171290283004 نزد بانک ملی )

مشخصات اموال توقیفی

 الف - یکدستگاه پخت پنیر پیتزا 500 کیلوئی به شکل نیم استوانه سه جداره به ابعاد  1/1*1/2 متر سازنده شرکت صنعت استیل سبلان از جنس فولاد ضد زنگ به همراه موتور الکتریکی محرک سه فاز شرکت تیان جین چین که به وسیله سه عدد تسمه حرکت موتور به قرقره متصل به همزن داخل دیگ از طریق جعبه دنده منتقل می شود متعلق به محکوم علیه  شرکت صنایع شیر سحر نایین  قیمت پایه کارشناسی جهت انجام مزایده   220/000/000 ریال ( دویست و بیست میلیون ریال )

دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان نائین

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی