مزایده 10 دستگاه خودرو اسقاطی  - آگهی 52594

منقضی شده
شرح آگهی :

کد مزایده گزار : 163
نام دستگاه مزایده گزار : اداره کل ورزش و جوانان 
شماره مزایده 1098000163000011
نوع برگزاری مزایده مزایده عمومی 
شماره مزایده مرجع 209/14737
عنوان مزایده فروش 10 دستگاه خودرو اسقاطی 
اطلاعات زمانی 
تاریخ انتشار از تاریخ 98.8.1 ساعت 12 تا تاریخ 98.8.12 ساعت 16
مهلت بازدید از تاریخ 98.8.4 تا تاریخ 98.8.6 روزانه از ساعت 8 تا ساعت 12
مهلت ارائه پیشنهاد از تاریخ 98.8.1 ساعت 16 تا تاریخ 98.8.12 ساعت 16
زمان بازگشایی تاریخ 98.8.13 ساعت 9
زمان اعلام برنده تاریخ 98.8.13 ساعت 10
شماره تماس:06133331837
نمابر:06133331837
 سامانه ستاد www.setadiran.ir 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی