مزایده یک دستگاه خودرو سواری رونیز مدل 83 - آگهی 52586

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی شماره 11844 
اداره کل نوسازی مدارس فارس در نظر دارد یک دستگاه خودرو به شرح زیر با جزئیات مندرج در اسنادمزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکتونیکی دولت setadiran.ir و با شماره مزایده 1098003103000001 به صورت الکترونیکی به فروش برساند
موضوع مزایده: فروش یک دستگاه خودرو سواری رونیز مستعمل و مازاد بر نیاز مدل 83
زمان انتشار مزایده در سامانه ستاد ایران 98.8.1
مهلت دریافت اسناد مزایده و بازدید: از تاریخ 98.8.1 تا تاریخ 98.08.04 
مهلت ارسال پیشنهاد قیمت از تاریخ 98.8.5 ساعت 8 تا 98.8.11 ساعت 9
زمان بازگشایی 98.8.11 ساعت 10 صبخ
مبلغ تضمین شرکت در مزایده 60.000.000 ریال
محل بازدید: پارکینگ اداره کل نوسازی مدارس فارس
آدرس: شیراز خیابان معدل غربی روبروی دبستان دکتر حسابی تلفن 07132339097
کلیه مراحل فرایند مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد
خودرو فاقد بیمه می باشد
مرکز پشیتبانی و راهبری سامانه 41934-021
نوبت دوم: 98.8.2
شناسه اگهی: 641125

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی