مزایده کلوخه سنگ آهن مگنتیت - آگهی 52561

منقضی شده
شرح آگهی :

اگهی مزایده عمومی 
شماره ت98/8-92 
 شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران درنظردارد مزایده عمومی فروش 500 هزار تن کلوخه سنگ آهن مگنتیت معدن شماره 3 گل گهر سیرجان را ازطریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت ( ستاد ) به شماره ثبت ستاد 1098001028000026 و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده و با تضمین شرکت در مزایده به مبلغ 21.300.000.000 بیست و یک میلیارد و سیصد میلیون ریال در سامانه ستاد ایران برگزار نماید 
تاریخ انتشار مزایده ادر سامانه ساعت ده صبح مورخ 98.8.1 و مهلت زمان ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت 17 روز شنبه مورخ 98.8.18 می باشد 
علاقه مندان شرکت در مزایده می بایست جهت دریافت اسناد از سامانه مبلغ پانصد هزار ریال به حساب شماره 4101053430232974 نزد بانک مرکزی ایران به نام شرکت در بستر سامانه ستاد ایران واریز نمایند و همچنین جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768-021 و مرکز 27313131 تماس حاصل نمایند و یا به ادرس اینترنتی  www.setadiran.ir مراجهع نمایند 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی