مزایده 2 دستگاه خودرو سواری پژو 405 - آگهی 52525

منقضی شده
شرح آگهی :

کد مزایده گزار 4742
نام دستگاه مزایده گزار  اداره کل بازرسی استان اصفهان 
شماره مزایده 1098004742000004
نوع برگزاری مزایده مزایده عمومی 
شماره مزایده مرجع 98/04
عنوان مزایده  فروش 2 دستگاه خودرو سواری پژو 405
اطلاعات زمانی 
تاریخ انتشار از تاریخ 98.8.1 ساعت 10 تا تاریخ 98.8.11 ساعت 14
مهلت بازدید از تاریخ 98.8.1 تا تاریخ 98.8.5 روزانه از ساعت 8 تا ساعت 14
 مهلت ارائه پیشنهاد از تاریخ 98.8.1 ساعت 12 تا تاریخ 98.8.11 ساعت 14
زمان بازگشایی تاریخ 98.8.11 ساعت 15
زمان اعلام برنده تاریخ 98.8.12 ساعت 10
شماره تماس:03132670572
نمابر:03132670583
 سامانه ستاد www.setadiran.ir 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی