مزایده داغی خودروهای تصادفی  - آگهی 52505

منقضی شده
شرح آگهی :

کد مزایده گزار 1386
نام دستگاه مزایده گزار شرکت سهامی بیمه ایران 
شماره مزایده 1098001386000018
نوع برگزاری مزایده مزایده عمومی 
شماره مزایده مرجع 18
عنوان مزایده  فروش داغی خودروهای تصادفی 
اطلاعات زمانی 
تاریخ انتشار از تاریخ 98.8.1 ساعت 10:15 تا تاریخ 98.8.11 ساعت 19
مهلت بازدید از تاریخ 98.8.1 تا تاریخ 98.8.10 روزانه از ساعت 6 تا ساعت 23
 مهلت ارائه پیشنهاد از تاریخ 98.8.11 ساعت 8 تا تاریخ 98.8.11 ساعت 19
زمان بازگشایی تاریخ 98.8.12 ساعت 8
زمان اعلام برنده تاریخ 98.8.13 ساعت 8:1

شماره تماس:02634206642
نمابر:02634206047
سامانه ستاد www.setadiran.ir 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی