مزایده 14 دستگاه خودرو - آگهی 52385

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی شماره خ -1- 98 
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با عنایت به مجوز اخذ شده از کمیسیون ماده 2 لایحه قانونی محوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های زائد در نظر دارد تعداد 14 دستگاه خودروی سواری مازاد خود به شرح مندرج در اسناد مزایده و با بهره گیری از سامانه تدارکات الترونیکی دولت ستاد و با شماره مزایده 100983068000001 به صورت الکترونیکی به فروش برساند
زمان انتشار در سایت ستاد: از ساعت 8 روز سه شنبه مورخ 98.7.30
مهلت دریافت اسناد مزایده تا ساعت 16 روز چهارشنبه مورخ 98.8.8
تاریخ بازدید از روز سه شنبه مورخ 98.7.30 ساعت 10 الی روز شنبه مورخ 98.8.18 ساعت 14 با در دست داشتن اسناد مزایده و هماهنگی قبلی با واحد ترابری وزارت شماره تماس 61063667
آخرین مهلت زمانی ارائه پیشنهاد قیما ساعت 16 روز شنبه مورخ 98.8.18
زمان بازگشایی پاکت ها ساعت 11 روز یک شنبه مورخ 98.8.19
زمان اعلام به برنده ساعت 12 روز یک شنبه مورخ 98.8.19
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد
برکزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرایند مزایده شامل پرداخت تضمین شرکت در مزایده ودیعه ارسال پیشنهاد قیمت بازگشایی پاکات اعلام به برنده واریز وجه مزایده و تحویل کالا در بستر سامانه مذکور انجام می پذیرد
پیشنهاد می گردد با توجه به تنوع خودروهای مطرح شده در مزایده قبل از ارائه پیشنهاد از اقلام موضوع مزایده بازدید به عمل آورید
علاقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی توکن با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 41934-021
اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها در سایت سامانه WWW.SETADIRAN.IR بخش ثبت نام، پروفایل مزایده گر موجود است

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی