مزایده 4 دستگاه خودرو و 6 دستگاه موتور سیکلت - آگهی 52384

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده 
سازمان عمران زاینده رود به استناد آیین نامه معاملات سازمان و مصوبه هیئت مدیره محترم در نظر دارد
نسبت به فروش 4 دستگاه خودرو و 6 دستگاه موتور سیکلت واقع در دهکده فرهنگی تفریحی زاینده رود چادگان بر اساس صرفه و صلاح سازمان از طریق مزایده عمومی واگذار نماید.
لذا متقاضیان می بایست ظرف مدت 15 روز کاری از تاریخ انتشار آگهی و در ساعات اداری جهت بازدید از اقلام مزایده به انبار دهکده فرهنگی تفریحی زاینده رود واقع در دو کیلومتری شهر چادگان مراجعه نمایند.
بدینوسیله از کلیه متقاضیان حقیقی و حقوقی دعوت می شود در صورت تمایل و دارا بودن شرایط لازم با در نظر گرفتن مراتب زیر در مناقصه شرکت نمایند.
موضوع مزایده: فروش 4 دستگاه خودرو و 6 دستگاه موتور سیکلت طبق جدول زیر:

ردیف شرح اقلام تعداد قیمت پایه کارشناسی (ریال)
 1  وانت مزدا 2000 مدل 86  یک دستگاه  300.000.000
 2   وانت مزدا 2000 مدل78   یک دستگاه  200.000.000
 3  وانت نیسان 24Z مدل 70   یک دستگاه  250.000.000
 4   وانت نیسان 2 تن 24Z مدل 70   یک دستگاه  80.000.000
 5  موتور سیکلت فلات سه چرخ   یک دستگاه  12.000.000
 6   موتور سیکلت فلات سه چرخ   یک دستگاه  12.000.000
 7   موتور سیکلت فلات سه چرخ   یک دستگاه  12.000.000
 8 موتور سیکلت تک تاز 150   یک دستگاه  6.000.000
 9  موتور سیکلت هوندا ژاپنی مدل 82   یک دستگاه  9.000.000
 10  موتور سیکلت هرم 125 مدل 86   یک دستگاه  7.000.000


2-محل دریافت اسناد مناقصه : دفتر امور حقوقی و قراردادهای سازمان :اصفهان، خیابان 22 بهمن، مجموعه اداری امیر کبیر، ساختمان اداری است
3- زمان دریافت اسناد مزایده: از تاریخ نشر آگهی در روزنامه تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 98.8.19 است
3-1- پیشنهاددهندگان برای دریافت اسناد، نقشه و مشخصات اسناد مزایده باید مبلغ  500.000 ریال به حساب شماره 0105526752002 - نزدبانک ملی شعبه غدیر اصفهان واریز و فیش مربوطه را به امور مالی سازمان ارایه تا اسناد نقشه و مشخصات مربوطه تحویل گردد.
4- تسلیم پیشنهادها پیشنهاددهندگان باید پیشنهادهای خود را تا پایان ساعت اداری روز یکشنبه مورخ  98.8.19  به آدرس: اصفهان، خیابان 22 بهمن، مجموعه اداری امیرکبیر، ساختمان اداری سازمان به دبیرخانه سازمان تسلیم نمایند.
5- تاریخ گشایش پیشنهادها:  کمیسیون عالی معاملات در ساعت 14:30 روز دوشنبه مورخ 98.8.20 جهت گشایش پیشنهادها در محل دفتر مدیر عامل سازمان تشکیل می شود.
- مبلغ تضمین شرکت در مزایده مذکور معادل 5 درصد قیمت کل پایه کارشناسی مزایده مربوطه می باشد که باید به حساب شماره 0108615001000 نزد بانک ملی شعبه غدیر اصفهان واریز و فیش مربوطه را طبق دستورالعمل داخل پاکت الف اسناد مزایده قرار دهند.
6-کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.
7-سایر اطلاعات و جزییات در اسناد مزایده مندرج است
8- هزینه اگهی به عهده برنده مناقصه است.
 آدرس سایت سازمان : www . sozi.ir ایمیل سازمان : info@ sozi.ir
تلفن سازمان:32673080-32673010
حمیدرضا جوادی - مدیر عامل سازمان عمران زاینده رود
جهت کسب اطلاعات بیشتر اصل آگهی به قسمت تصویر آگهی در سایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی