مزایده یک دستگاه کامیون کشنده ولوو مدل 1380 - آگهی 52377

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810468715600104
تاریخ صدور:1398/07/30
شعبه صادر کننده:شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری سنندج
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده مال منقول نوبت اول شماره 962550

در خصوص پرونده 962550 شعبه دوم اجرای احکام (حقوقی) سنندج مبنی محکومیت شرکت حمل و نقل خلیج فارس  ، درحق رامین عباسی فرزند هوشنگ ، مال منقول به شرح ذیل توقیف و کارشناسی شده است . لذا مزایده نوبت اول روز سه شنبه در مورخ 1398/8/14 از ساعت 9 الی 10 صبح در مجتمع قضایی شهید بهشتی سنندج دفتر اجرای احکام حقوقی با حضور نماینده دادسرای عمومی و دادورز شعبه ( با قیمت شروع به میزان مبلغ کارشناسی ) به مزایده گذاشته می‎شود. طالبین می توانند پنج روز قبل از روز مزایده با کسب مجوز از اجرای احکام حقوقی از مال مورد مزایده بازدید بعمل آورند و پیشنهاد خود را کتباً روز مزایده تسلیم نمایند برنده مزایده کسی خواهد بود که بالاترین قیمت را روز برگزاری مزایده بپردازد و فی المجلس مبلغ 10% قیمت پیشنهادی را به حساب سپرده دادگستری واریز نماید و حداکثر ظرف یکماه آینده ترتیب پرداخت مابقی قیمت را بدهد

مال کارشناسی شده به شرح زیر می باشد:

سلام علیکم

با احترام در اجرای قرار کارشناسی صادره موضوع پرونده کلاسه 962550 در خصوص تعیین قیمت پایه یک دستگاه کامیون کشنده ولوو بشماره پلاک 24ع769ایران68 اینجانبان اعضا هیات کارشناسی سه نفره از کامیون موصوف در محل پارکینگ دوشان بازدید به عمل آورده لذا استنباط و نظریه کارشناسی خودرا به شرح ذیل جهت استحضار انشا و به عرض میرساند

1-مشخصات به استناد کارت شناسایی وسیله نقلیه:

نوع:کامیون کشنده        سیستم:ولوو      تیپ:اف.اچ12(4*2)      رنگ:سفید-معمولی

مدل:1380      نوع سوخت:گازوئیل        ظرفیت:جمعا 38 تن            تعداد سیلندر:6

تعداد محور:2        تعداد چرخ:6        شماره موتور:255967      شماره شاسی:2t 830088 2-وضعیت کامیون کشنده حین بازدید: (1)موتور:سالم              (2)گیربکس:سالم (3)دیفرانسیل:سالم              (4)شاسی:سالم (5)شیشه ها:سالم          (6)ریش:سالم (7)اتاق(کابین راننده):به شرح بند توضیحات      (8)سپر و جلو پنجره:مستهلک و نیاز به تعویض دارد (9)لاستیک ها:مستهلک(50%)    (10)آینه جانبی چپ: شکسته (11)آینه جانبی راست:سالم      (12)داشبرد:سالم (13)تو دوزی صندلی ها:سالم 3-توضیحات: 1-3-اتاق(کابین راننده) از قسمت سقف سمت راست نیاز به صافکاری و بازسازی را دارد و نیز به علت شکستگی بادگیرهای منصوب بر روی اتاق کشنده مذکور نیاز به تعویض دارد 2-3-هزینه نقل و انتقال مالکیت به مبلغ سی میلیون و دویست و سی و یک هزار و سیصد ریال(30/231/300ریال) می باشد 3-3-هزینه خلافی به مبلغ هشتصد هزار ریال(800/000ریال)می باشد 4-3-هزینه نگهداری در محل پارکینگ به مدت ده(10) ماه به قرار روزی هشتاد هزار ریال(80/000ریال) به مبلغ بیست و چهار میلیون ریال(24/000/000ریال) می باشد 5-3-هزینه اخذ بیمه نامه شخص ثالث به همراه جریمه پایان اعتبار بیمه شخص ثالث قبلی از تاریخ 1397/12/8 به مبلغ هفتاد و سه میلیون و سیصد و بیست هزار ریال(73/320/000ریال) می باشد علیهذا با عنایت به موارد فوق الذکر و طی بازدید و بررسی به عمل امده در وضعیت فعلی قیمت پایه کامیون کشنده ولوو بشماره پلاک 24ع769ایران68 به مبلغ پنج میلیارد ریال (5/000/000/000ریال) تعیین و تقویم میگردد

بهمن اصلانی-دادورز شعبه دوم اجرای احکام حقوقی شهرستان سنندج

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی