مزایده ساندویچ پانل - آگهی 52356

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی 
فروش ساندویچ پانل
شماره مزایده مرجع 1098003981000003
اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان در نظر دارد نسبت به فروش اموال از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات دولت setadiran.ir با شماره مزایده 1098003981000003 به صورت الکترونیکی اقدام نماید.
زمان انتشار در سایت 98.7.29 ساعت 10
مهلت بازدید 98.7.29 الی 98.8.13
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت 98.8.13 ساعت 19
زمان بازگشایی 98.8.14
زمان اعلام به برنده 98.8.16

ردیف نام شهرستان آدرس توضیحات
1 مریوان میدان استادیوم مجموعه ورزشی زاگرس

 ساندویچ پانل

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است 
1- برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده (در صورت وجود هزینه مربوطه)، پرداخت تضمین شرکت در مزابیده ودیعه) ارسال پیشنهاد قیمت و اطلاع از وضعیت برده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشند.
2- کلیه اطلاعات موارد مزایده شامل مشخصات ، شرایط و نحوه فروش در برد اعلان عمومی سامانه مزایده ، قابل مشاهده ، بررسی و انتخاب می باشد
3- کلیه هزینه های تبلیغات و درج آگهی در روزنامه به عهده برنده مزایده می باشد.
4- کلیه اموال (ساندویچ پانل) به صورت یکجا فروخته شده لذا پیشنهاد قیمت دریافت شده به صورت کلی خواهد بود
5- مبنای قیمت پیشنهادی بر اساس واحد مترمربع خواهد بود. 
6- کلیه متقاضیان محترم ملزم به تحویل ضمانتنامه به مبلغ دویست میلیون ریال می باشد. 
7- علاقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن ) با شماره های ذیل تماس حاصل نمائید
09187733273 خانم کریمی 
اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی