مزایده کامیونت زباله کش زامیاد،تراکتور مدل 85 2 محور و تریل چهار چرخ 2 محور  - آگهی 51318

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی تجدید مزایده عمومی کتبی 
شهرداری شیرود در نظر دارد به اسنناد ماده 13 آئین نامه مالی شهرداری ها و مجوز شماره 57 مورخ 98.6.25 شورای اسلامی شهر نسبت به فروش سه دستگاه ماشین آلات
1- کامیونت زباله کش زامیاد زرد 24 اف مدل 84 تعداد 2 محور 
2- تراکتور مدل 85 - 2 محور 
3- تریل چهار چرخ 85 -2 محور
از کلیه متقاضیان و افراد واجدالشرایط دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد شرکت در مزایده به واحد مالی مراجعه نمایند شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است
تاریخ چاپ آگهی نوبت دوم: روز دوشنبه مورخ 98.8.13
مهلت دریافت اسناد: ساعت اداری از ساعت 7.30 الی 14 از تاریخ 98.8.13 الی 98.8.20 
مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه شهرداری: روز 3شنبه مورخ 98.8.21 ساعت 14
مهلت دریافت اسناد و تحویل اسناد: شیرود، شهرداری شیرود، واحد دبیرخانه
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعا 11 روز 4شنبه مورخ 98.8.22 
تلفت تماس: 54376154 واحد مالی
محمد نیکنام - شهردار شیرود 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی