مزایده ضایعات فلزی - آگهی 51315

منقضی شده
شرح آگهی :

فراخوان مزایده عمومی نوبت دوم 
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان رضوی در نظر دارد مزایدات به شرح ذیل را از طریق سامانه الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل فراخوان مزایدات از دریافت و تحویل اسناد، از طریق درگاه سامانه الکترونیکی دولت ستاد انجام خواهد شد و لازم است شرکت کنندگان در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند. تاریخ انتشار در سامانه 98.7.21 می باشد. 

شماره مزایده موضوع مزایده  موقعیت مبلغ تضمین شرکت در مزایده (ریال)
98/31/90  فروش ضایعات فلزی شهرستان نیشابور (وزن تقریبی 50 تن) نوبت سوم اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای نیشابور 85.000.000
98/31/91 فروش ضایعات فلزی شهرستان سبزوار (وزن تقریبی 30 تن) نوبت سوم اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای سبزوار 54.700.000

تضمین شرکت در مزایده می بایست به صورت ضمانتنامه بانکی و یا فیش واریز مبلغ در وجه اداره کل باشد 
- مهلت دریافت اسناد مزایده: تا ساعت 14 روز یکشنبه تاریخ 98.7.28
- مهلت ارسال پاسخ پیشنهادات از طریق سامانه : تا ساعت 13 روز پنجشنبه تاریخ 98.8.9
- تاریخ و ساعت بازگشایی پاکات مزایده: ساعت 9 روز شنبه مورخ 98.8.11
متقاضیان شرکت در مزایده می توانند در زمان مشخص شده در اسناد نسبت به بازدید اقدام نمایند
- اطلاعات تماس دستگاه مزایده گزار : مشهد ، انتهای خیابان فدائیان اسلام ، کدپستی 9173695636 ، تلفن تماس 8 - 33412024 - 051 و نمابر 33435888 - 051
اطلاعات تکمیلی در اسناد می باشد.
اطلاعات تماس سامانه ستاد راهبری و پشتیبانی 41934 - 021
جهت کسب اطلاعات می توانید به آدرس سایت های زیر رجوع نمایید:
آدرس پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات HTTP://IETS.MPORG.IR
آدرس سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد : WWW.SETADIRAN.IR
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان رضوی

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی