مزایده سواری پژو پارس مدل 1392 - آگهی 51301

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810466881200002
تاریخ صدور:1398/07/20
شعبه صادر کننده:شعبه دوازدهم اجرای احکام مدنی شهرستان اصفهان (مجتمع قضائی شماره 2)
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

  آگهی مزایده اموال منقول

اجرای احکام حقوقی  شعبه 12 اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در  خصوص  پرونده  کلاسه960951ج/12  له معصومه شعاعی علیه بهروز غفاری مبنی  بر  مطالبه  مبلغ14 عدد سکه و 30 مثقال طلا که در روز مزایده ارزیابی میگردد و مبلغ 1/585/354/979ریال  بابت سایر مطالبات  محکوم به  و  هزینه های  اجرایی  و  حق الاجرای  دولتی  در تاریخ 1398/09/26ساعت08/30صبح در محل اجرای احکام دادگستری اصفهان طبقه  زیر زمین اتاق 18  جهت فروش پژو پارس به شماره انظامی 55س445 ایران 53  که توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل  ارزیابی شده و نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید . طالبین خرید می توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانی اصفهان پارکینگ اصفهان نزد حافظ اموال پارکینگ مراجعه و از اموال بازدید و ودر روز مزایده  با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی  در جلسه مزایده شرکت نمایند . پیشنهاد دهنده بالاترین قیمت برنده مزایده خواهد بود .  تسلیم مال پس از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت  وهزینه های اجرایی بر عهده محکوم علیه می باشد ومابقی ثمن ظرف حداکثر یک ماه پرداخت والا ده درصد واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شد.

                                            لیست اموال مورد مزایده

1- سواری پژو  به شماره انتظامی 55س445 ایران 53 در محل پارکینگ فجر اصفهان واقع در اتوبان فرودگاه .مدل 1392 تی یو 5  خاکستری متالیک بنزینی .موتور خاموش .دارای شماره موتور 124ک0217768 و شاسی شماره 833158 میباشد .بدنه خودرو مذکور به علت توقف دراز مدت در محوطه باز اغشته به گرد و خاک .باطری کارایی لازم را ندارد .و لاستیک ها حدود 60 درصد مستهلک شده و تودوزی مستعمل میباشد که برای بازسازی و اماده به کار شدن نیاز به خرید باطری و شستشوی خودرو و پایش رنگ میباشد دارای بیمه نامه معتبر شخص ثالث 1398/06/19 با 5 سال سابقه عدم خسارت نزد شرکت بیمه اسیا میباشد. با توجه به موارد مذکور نوع و مدل خودرو و با موتور تی یو 5 و قیمت روز بازار با شرایط موجود به نظر اینجانب قیمت خودرو مدل 1392 در حال حاضر مرداد ماه 1398 مبلغ 700/000/000 ریال معادل هفتاد میلیون تومان تعیین و اعلام میگردد.

دادورز اجرای احکام حقوقی اصفهان

 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی