مزایده خودرو کروکی لوتوس مدل 2016 - آگهی 51286

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810460004500021
تاریخ صدور:1398/07/20
شعبه صادر کننده:اجرای احکام شعبه 101 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

به موجب اجرائیه اصداری از شعبه 101 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران در پرونده کلاسه 970090 له آقای فرهاد کریمی پور علیه شرکت گل بال موتور و آقای مسعود بصروی،محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 4/014/719/233 ریال به عنوان محکوم به در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی به مبلغ 405/735/961 ریال در حق صندوق دولت، ،به همین منظورخودرو به شماره انتظامی 446 و 12 ایران 99 متعلق به محکوم علیه توقیف و به منظور فروش از طریق مزایده مورد کارشناسی و ارزیابی قرار گرفت.طبق نظریه کارشناسیمشخصات خودرو به شرح ذیل است. خودرو به شماره انتظامی: 446 و 12 ایران 99، نوع: سواری-کروکی، سیستم و تیپ: لوتوس-COUP-ELISE-S، مدل: 2016، شماره شاسی:SCCLJCRC6GHD10546، شماره موتور: 2ZRV204953، رنگ: سبز متالیکتعداد چرخ: 4، تعداد محور: 2، تعداد سیلندر: 4، نوع سوخت: بنزین، وضعیت بدنه: سالم است، وضعیت موتور: سالم است، وضعیت دستگاه انتقال نیرو: سالم است. قابلیت شماره گذاری: دارد. ضمناً کیلومتر کارکرد حدود ده هزار کیلومتر-گیربکس دستی-دارای دو ایربگ-4 سیلندر سوپر شارژ.ارزش پایه خودرو به میزان 12/300/000/000 ریال معادل یک میلیارد و دویست و سی میلیون تومان برآورد می گردد که مقرر است مورخ 1398/08/19ساعت11 الی 12از طریق مزایده حضوری در اتاق مزایده اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی عدالت به نشانی: تهران،تجریش، خیابان فناخسرو به شخصی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد دهد فروخته و خریدار باید 10 درصد مبلغ پیشنهادی خود را نقداً و فی المجلس به صندوق دادگستری تودیع و الباقی را ظرف یک ماه تودیع کند در غیر اینصورت 10 درصد واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شد.

دادورز اجرای احکام شعبه 101 مجتمع قضایی عدالت تهران

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی