مزایده درختان سیل آورده - آگهی 51271

منقضی شده
شرح آگهی :

FRW102 اگهی مزایده عمومی نوبت دوم 
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران - ساری در نظر دارد نسبت به فروش درختان سیل آورده بستر رودخانه کرداب واقع در محدوده اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نکا به حجم 54.582 مترمکعب چوب آلات صنعتی اقدام  نماید
علاقه مندان می توانند ازتاریخ درج اگهی نوبت اول تا پایان وقت اداری روز 2شنبه 98.7.22 با مراجعه به دبیرخانه اداره کل اسناد مزایده را دریافت نمایند 
اخرین مهلت تحویل پیشنهادها تا ساعت 13 روز 1شنبه 98.7.28 و گشایش پیشنهادها در ساعت 9 صبح روز 2شنبه مورخ 98.7.29 می باشد 
تضمین شرکت در مزایده به مبلغ 30.000.000 ریال به شماره حساب ir460100004053042107550584 نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طبق ایین نامه تضمین برای معاملات دولتی مندرج در اسناد مزایده فرم 105/0 frw تهیه و ارائه گردد
مدت اعتبار پیشنهادها سه ماه از تاریخ تحویل پیشنهادها است 
سایر شروط و تعهدات در متن قرارداد ذکر خواهد شد 
محل دریافت تحویل اسناد و گشایش پیشنهادها از اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران ساری به نشانی ساری انتهای بلوار پاسداران با کد پستی 48158-95369 میباشد 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی