مزایده ضایعات فلزی و بشکه های فلزی - آگهی 51265

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم 
شرکت پتروشیمی بوعلی سینا در نظر دارد مزایده عمومی یک مرحله ای فروش ضایعات فلزی و بشکه های فلزی خود را واقع در ماهشهر ، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی ره سایت 4 برگزار نماید.
1- مهلت دریافت اسناد مزایده یک هفته پس از انتشار آگهی نوبت دوم  به نشانی مندرج در بند 5 
2- آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات: ده روز پس از خاتمه مهلت دریافت اسناد مزایده به نشانی مندرج در بند 5 
3- مبلغ تضمین شرکت در مزایده بشکه های فلزی 47.000.000 چهل و هفت میلیون ریال و مبلغ تضمین مربوط به ضایعات فلزی 230.000.000 دویست و سی میلیون ریال به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر  یا سپرده نقدی در وجه شرکت پتروشیمی بوعلی سینا می باشد
4- زمان بازگشایی پاکت های مزایده دو روز پس از آخرین مهلت ارایه پیشنهادات می باشد 
اخذ پیشنهادات در خصوص اقلام مزایده به صورت جداگانه صورت خواهد پذیرفت 
5- متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده به نشانی 
سایت اینترنتی شرکت پتروشیمی بوعلی سینا به نشانی www.bspc.ir  مراجعه نمایند.

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی