مزایده ضایعات چوب ،ضایعات پلاستیک ،1دستگاه جرثقیل دوبل 10 تنی،بشکه فلزی و.... - آگهی 51258

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی شماره 03-98 
صنایع شهید مسلمی در نظر دارد نسبت به فروش چندین قلم از اقلام مازاد و ضایعاتی خود را از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.
از کلیه متقاضیان واجد شرایط، دعوت می شود از تاریخ درج آگهی جهت دریافت اسناد مزایده به نشانی تهران کیلومتر 35 جاده خاوران بعد از شهر پاکدشت میدان پارچین جاده اختصاصی پارچین صنایع شهید مسلمی معاونت بازرگانی – مدیریت فروش (جهت دریافت اسناد مزایده با شماره تلفن های ذکر شده حتما هماهنگ شود: 36076253 - 36076248-021) مراجعه نمایند. مهلت دریافت اسناد مزایده از تاریخ 1398.07.20 لغایت 1398.08.01 از ساعت 8:00 صبح الی 12:00 و از ساعت 13:30 لغایت 15:30 خواهد بود و اسناد مزایده را می بایست تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخه 1398.08.08 به آدرس مذکور تحویل نمایند. پیشنهادات واصله واجد شرایط در روز یکشنبه مورخه 1398.08.12 راس ساعت 9:00 صبح بازگشایی و بررسی خواهد شد. به پیشنهادهای فاقد امضا، مهر یا سپرده نامعتبر، مخدوش و مشروط و پیشنهادات واصله بعد از مهلت مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
توجه: هزینه های چاپ آگهی، کارشناس رسمی و مالیات بر ارزش افزوده به عهده برنده مزایده می باشد.
1- ضایعات چوب به مقدار 100 تن (مزایده 9803).
2- ضایعات پلاستیک به مقدار 18 تن (مزایده 9803).
3- بشکه فلزی 220 لیتری خالی سالم به تعداد 80 عدد (مزایده 9803).
4- بشکه فلزی 220 لیتری خالی اسقاط به تعداد 20 عدد (مزایده 9803).
5- جرثقیل دروازه ای 5 تنی به تعداد 3 دستگاه (کارکرده) (مزایده 9804).
6- جرثقیل دوبل 10 تنی به تعداد 1 دستگاه (کارکرده) (مزایده 9804)
7- جرثقیل 2 تنی به تعداد 2 دستگاه (دست ساز) (مزایده 9804).

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی