مزایده یک دستگاه وانت اریسان مدل 1395 - آگهی 51254

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810466881200001
تاریخ صدور:1398/07/20

شعبه صادر کننده:شعبه دوازدهم اجرای احکام مدنی شهرستان اصفهان (مجتمع قضائی شماره 2)

موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:

  آگهی مزایده اموال منقول

اجرای احکام حقوقی  شعبه 12 اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در  خصوص  پرونده  کلاسه970192لهسرور الزمان شیروانی علیه مسعود کوهونستانی مبنی بر مطالبه مبلغ14 عدد سکه که در روز مزایده ارزیابی میگردد و 216 مثقال  طلا و مبلغ 2/347/606/787ریال  بابت  محکوم به  و  هزینه های  اجرایی  و  حق الاجرای  دولتی  در تاریخ 1398/09/26 ساعت 11 صبح در محل اجرای احکام دادگستری اصفهان طبقه  زیر زمین اتاق 18  جهت فروش اموال توقیفی  که توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل  ارزیابی شده و نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید . طالبین خرید می توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانی اصفهان پارکینگ نصرنزد حافظ اموال پارکینگ نصر  مراجعه و از اموال بازدید و ودر روز مزایده  با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی  در جلسه مزایده شرکت نمایند . پیشنهاد دهنده بالاترین قیمت برنده مزایده خواهد بود .  تسلیم مال پس از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت  وهزینه های اجرایی بر عهده محکوم علیه می باشد ومابقی ثمن ظرف حداکثر یک ماه پرداخت والا ده درصد واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شد.

لیست اموال مورد مزایده

1 :یک دستگاه وانت اریسان به شماره انتظامی 28و 941 ایران 53 رنگ سفید مدل 1395  شماره موتور 0019110 و شماره شاسی 651930 سی ان جی اسناد و مدارک وسیله رویت نشد تا اصالت اسناد بررسی و اعلام نظر گردد .موتور و گیریبکس خاموش بود لاستیک ها فرسوده باتری خالی کرده بود قاب بالای سپر شکسته بود اینه بغل سمت راست شکسته و گلگیر جلو سمت چپ خوردگی داشت .قیمت پایه کارشناسی وسیله با توجه به مدل و وضعیت ظاهری وسیله و مدت زمان توقیف در بازار روز امروز جهت فروش بصورت مزایده حدودا مبلغ 310/000/000 ریال معادل (سی ویک میلیون تومان ) ارزیابی میگردد.

                                             دادورز اجرای احکام حقوقی اصفهان

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی