مزایده 4دستگاه نیسان پیکاپ ،مزدا دو کابین و پژو 405  - آگهی 51247

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی 
شماره 1 - 1398 
نوبت دوم 
اداره کل دامپزشکی استان قزوین در نظر دارد خودروهای خود به شرح مذکور و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت setadiran.ir و با شماره مزایده 1 - 1398 به صورت الکترونیکی به فروش برساند. 
- زمان انتشار در سایت 98.7.21 
- مهلت دریافت اسناد مزایده : 98.8.4 ساعت 14  
- تاریخ بازدید 98.7.22 لغایت 98.8.4 ساعت 8 صبح لغایت 14 
- آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت 98.8.4 ساعت 14 
- زمان بازگشایی 98.8.11 ساعت 10 صبح - زمان اعلام برنده 98.8.12 

ردیف نوع خودرو مدل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 
(سپرده شرکت در مزایده)
1 نیسان پیکاپ  1384 49000000 ریال 
2  نیسان پیکاپ  1384 47500000 ریال 
3 نیسان پیکاپ  1384  47500000 ریال 
4 نیسان پیکاپ  1384  47500000 ریال
5 مزدا دو کابین  1384  20000000 ریال 
6 پژو 405  1385  7500000 ریال 

نوبت اول 98.7.20 
نوبت دوم 98.7.21 
روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان قزوین 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی