مزایده هفت دستگاه وانت دو کابین سه دستگاه نیسان پیکاب و 4 دستگاه مزدا 2000 - آگهی 51242

منقضی شده
شرح آگهی :

اگهی مزایده روش هفت دستگاه وانت دو کابین 
مرحله اول 
شماره 98.769.5477 
هفت دستگاه وانت دو کابین سه دستگاه نیسان پیکاب و 4 دستگاه مزدا 2000 بلااستفاده خود را با مشخصات مندرج در اسناد مزایده و شرایط تعیین شده از طریق مزاید عمومی به فروش برساند 
متقاضیان می توانند از تاریخ 98.7.16 تا تاریخ 98.7.28 با مراجعه به اداره پشتیبانی و خدمات عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان ایلام به ادرس 
ایلام بلوار دانشجو نسبت به دریافت معرفی نامه بازدید از اموال اقدام نمایند 
شرکت کننده می بایست اصل ضمانت نامه معتبر بانکی را در پاکت مربوطه قراردادها و حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه 98.7.28 ت تحویل دبیرخانه ستاد استان نماید 
سپرده شرکت در مزایده برای هر دستگاه نیسان پیکاب دو کابین مبلغ 100.000.000 ریال 
و برای هر دستگاه مزدا دو کابین مبلغ 50.000.000 ریال میباشد 
فرایند شرکت در مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت ستاد به ادرس  http://setadiran.ir می باشد 
هزینه کارشناسی و اگهی روزنامه به عهده برنده مزایده میباشد 

تلفن های تماس ستاد استان 2229001-3  -0843 داخلی 209
 سایت آبفار استان ایلام  www.abfar-ilam.ir 
 پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات  http://iets.mporg.ir 
 سایت معاملات شرکت مهمندسی آبفار کشور  http:tender.nww.co.ir 

 سامانه تدارکات الکترونی دولت ستاد جهت شرکت در مزایده http://setadiran.ir 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی