مزایده میتسوبیشی وانت دوکابین  مدل 1992 - آگهی 51237

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810462092600007
تاریخ صدور:1398/07/19
شعبه صادر کننده:شعبه سوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بابل
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده مال منقول  نوبت اول

شعبه سوم اجرای حکام مدنی بابل در نظر دارد نسبت به فروش میتسوبیشی وانت دوکابین  مدل 1992به شماره انتظامی  36ص348ایران 82متعلق به آقای عادل حسن زاده درروزدوشنبه درمورخ 98/8/13ساعت10صبح  دردفترشعبه اقدام نماید مزایده از قیمت پایه 320000000ریال شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی ، واگذار می شود و برنده مزایده باید ده درصد مبلغ خرید را فی المجلس ومابقی را ظرف یک ماه پرداخت نماید ودرصورت انصراف و عدم پرداخت مابقی، مبلغ ده درصد پرداختی در حق دولت ضبط خواهد ضمنا هرگونه هزینه بعدی بر عهده خریدار می باشد

دفترشعبه سوم  اجرای احکام مدنی دادگستری بابل عابدی

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی