مزایده یک دستگاه بنز مدل 1980 - آگهی 51131

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810468611300101
تاریخ صدور:1398/07/18
شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احکام مدنی شهرستان اراک
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

به نام خدا

آگهی مزایده نوبت اول

به اطلاع عموم می رساند موجب پرونده اجرائی شماره 981327  ج1 صادره از شعبه اول اجرای احکام حقوقی اراک

در خصوص فروش یک دستگاه بنز مدل 1980 سفید  بامشخصات به شرح متن اگهی که توقیف شده به مالکیت سیمین قبادپور توسط این اجرا به مزایده و توسط کارشناس با مشخصات زیرتوصیف و ارزیابی گردیده گردیده است

تاریخ مزایده :روز شنبه 12 /8 / 98  راس ساعت 10 صبح می باشد .

مکان برگزاری مزایده :شعبه اول  اجرای احکام حقوقی دادگستری اراک بعد از میدان امام حسین شهرک الغدیر  ساختمان دادگاه های حقوقی و کیفری دادگستری استان مرکزی طبقه همکف اتاق 103 شعبه پنجم اجرای احکام مدنی (شعبه اول اجرای احکام متمرکز) ازطریق مزایده به فروش می رسد.

متقاضیان خرید می توانند پنج روز قبل از تاریخ مزایده از مال مذکور بازدید نمایند و ده درصد مبلغ پایه  را در روز موعود قبل از شروع مزایده به حساب سپرده دادگستری به شماره 2171295310006 نزد بانک ملی ایران واریز و اصل قبض آن را تحویل اجرای احکام حقوقی شعبه اول اجرای احکام  دادگستری اراک دهند.برنده مزایده کسی خواهدبود که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نمایند.

خودرو در پارکینگ قائم می باشد .

مشخصات مال مورد مزایده :

یک دستگاه بنز مدل به شماره انتظامی 473  ج  68  ایران 57  مدل 1980 سفید 

دو رنگ غیر فابریک لاستیک کها فرسوده جلو پنجره شکسته فاقد رادیو ضعیت بیمه شخص ثالث نامشخص بعلت در دسترس نبودن سوئیچ وضعیت کارکرد نامشخص

با توجه به مدل و نوع خودرو و شرایط ذکر شده ، قیمت خودروی فوق در بازار معاملاتی مبلغ : 000 /000/ 200 ریال (بیست میلیون تومان ) تعیین و به عنوان قیمت پایه ارزیابی و پیشنهاد می گردد و به مزایده گذاشته خواهد شد.

دادورز شعبه اول  اجرای احکام مدنی اراک حبیبه نوروزی

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی