مزایده خودرو - آگهی 51129

منقضی شده
شرح آگهی :

کد مزایده گزار 1552
 نام دستگاه مزایده گزار اداره پست استان همدان 
شماره مزایده 1098001552000002
 شماره مزایده 210.3815
 عنوان مزایده:  مزاید اموال مازاد ادار کل پست استان همدان 
فروش خودروهای مشمول کمیسیون ماده 2

مهلت بازدید از تاریخ 98.7.18 تا 98.7.25 
 مهلت ارائه پیشنهاد از تاریخ 98.7.28  ساعت8
زمان بازگشایی تاریخ 98.9.11 ساعت 10
 زمان اعلام برنده تاریخ 98.10.11  ساعت12

شماره تماس:08132521101
نمابر:08132521100
www.setadiran.ir

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی